TRÂN YẾN ĂN LIỀN – COMBO 2

3.640.000 

Combo tháng – 3 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.