TRÂN YẾN ĂN LIỀN – COMBO 3

42.130.000 

Combo năm – 3 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.