TRÂN YẾN ĂN LIỀN – COMBO 6

91.660.000 

Combo năm. 7 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn mỗi tuần.