Showing 1–12 of 17 results

SẢN PHẨM

productTrân Yến

1.850.000 

combo 6 lọ - Thích hợp để tặng quà

910.000 

Combo tuần - 3 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

3.640.000 

Combo tháng - 3 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

42.130.000 

Combo năm - 3 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

1.980.000 

Combo tháng - 7 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

7.920.000 

Combo tháng - 7 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

91.660.000 

Combo năm. 7 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn mỗi tuần.

1.850.000 

combo 6 lọ - Thích hợp để tặng quà

910.000 

Combo tuần - 3 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

3.640.000 

Combo tháng - 3 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

42.130.000 

Combo năm - 3 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

1.980.000 

Combo tháng - 7 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

7.920.000 

Combo tháng - 7 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

91.660.000 

Combo năm. 7 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn mỗi tuần.

3.170.000 5.280.000