TRÂN YẾN ĂN LIỀN – COMBO 1

910.000 

Combo tuần – 3 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.