TRÂN YẾN ĂN LIỀN – COMBO 4

1.980.000 

Combo tháng – 7 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.